Woord v.d Maand 12e Jaargang nr.140 September 5779 | 2019


Waar is het Woord gebleven?

“En het geschiedde, als Jehûdi, drie stukken,
of vier gelezen had, versneed hij ze met
een schrijfmes, en wierp ze in het vuur”
Jer.36:23 - St.Vert.


In de crisistijd waarin Jeremia leefde, had hij maar één boodschap voor het volk: “Bekeer u tot God .” Een boodschap die we vandaag de dag niet of nauwelijks meer horen. Jeremia mocht niet langer de tempel binnen komen, omdat hij veel te negatief was in zijn prediking. Denkt u dat het vandaag anders zou zijn wanneer wij predikers, zoals Jeremia, in onze samenkomsten zouden uitnodigen die alleen een boodschap van bekering zouden brengen? Nee, ik denk het niet. We willen liever onze oren laten kietelen door vleiende woorden dan door woorden die ons prikkelen. Liever in een kerk zitten waar het wat luchtiger wordt gebracht. Maar de waarschuwingen die toen gegeven werden voor Gods volk zijn voor ons nog net zo actueel als vandaag.

We lezen dat Jojachim, de koning van Juda, wel oren had naar wat de profeet geschreven had. Maar na slechts drie tot vier stukken gehoord te hebben had hij er schoon genoeg van, pakte zijn schrijversmes en sneed de stukken uit de boekrol en gooide ze in het vuur, net zolang totdat de hele boekrol was vernietigd. Een schrijversmes werd normaal gebruikt om fouten in de tekst weg te krabben en de stukken perkament op maat te snijden om ze daarna aan elkaar te naaien. Er zit hier een zekere vorm van ironie in, het voorwerp wat normaal wordt gebruikt om een rol samen te stellen, wordt nu gebruikt om de rol te vernietigen. Wat een schril contrast met de houding van koning Josia, (zijn vader). Nadat hij het Woord des HEEREN hoorde, scheurde hij tot ieders ontzetting zijn klederen. (Het scheuren van kleren was bij de Joden een symbool van droefheid en berouw. ) Josia bekeerde zich tot de God van Israel en God zegende hem. (2 Koningen 22)

Al eeuwen lang heeft men geprobeerd het Woord van God het zwijgen op te leggen, maar het Woord kan men niet tot zwijgen brengen. Zijn Woord is eeuwig, Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Men kan het Woord van God in het vuur gooien maar uit die as zal opnieuw het Woord oprijzen. We lezen dat Jeremia een nieuwe boekrol moest nemen om opnieuw al de woorden op te schrijven wat in de eerste rol geschreven was en er werden nog vele andere woorden toegevoegd. God is geduldig, Hij zal ervoor zorgen dat Zijn Woord de mens zal bereiken.

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verzorgt sinds jaar en dag veel van de nieuwe Nederlandse ‘Bijbel’ vertalingen. Ik vind het zorgelijk om te constateren dat er, met name de nieuwe vertalingen, steeds meer uit de Bijbel wordt ‘weggesneden’. Men zal het misschien niet zo rigoureus doen als ‘deze koning’, maar als mensen Gods Woord gaan veranderen, worden ze vanzelf leugenachtig bevonden. Ook binnen de gemeente, op conferenties en seminars wordt er in de prediking steeds meer weggesneden en op een manier gebracht zoals men het graag wil horen. Paulus heeft ons hiervoor al gewaarschuwd dat dit komen zou! ( 2 Tim.3-4) Gods Woord zegt: “Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn”. (HSV.Vert. Spreuken 30:6)
Hele duidelijke en begrijpelijke taal

Hoe hoor jij vandaag de dag nog het Woord des HEREN? Maakt het op jou nog een grote indruk? Of heb je ook de neiging om Gods Woord te ‘versnijden’ omdat je niet alles leuk vind wat het zegt? Taal verandert en is net als de maatschappij in beweging maar het woord van God blijft tot in alle eeuwigheid. Neem het Woord voor wat het zegt of je het er nu mee eens bent of niet, maar snijd het niet weg! Draag Gods woord als een sieraad en prent ze in je hart en je geheugen.
Spreuken 3:3 (Het Boek)

Hartelijke groet,
Tjitske
home


Lees meer »