Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand 10e Jaargang nr.110 Maart 2017 | 5777


Doet onze stem er iets toe?

“Deze mensen zijn net opgedroogde bronnen,
Zij beloven veel, maar geven weinig.
Zij zijn net wolken die door de wind worden voortgejaagd."
2 Petr. 2:17


Doet onze stem er iets toe of wij nu wel of niet zouden stemmen? Doen verkiezingen er eigenlijk wel toe? Waarschijnlijk niet. Ik heb er weinig verstand van en de mooie beloftes die door alle partijen worden gemaakt neem ik met een korreltje zout. Want als je de Kamerdebatten volgt, dan liegt het er niet om. Normen en waarden zijn ver te zoeken binnen het kabinet. De politiek rommelt aan alle kanten en de boterham met leugens wordt alleen maar dikker. Het is moeilijk om te gaan stemmen, want als we ons eigen kabinet niet meer kunnen vertrouwen aan wie moeten we dan onze stem geven? Er zijn al zoveel beloftes gedaan en we komen toch vaak van een koude kermis thuis. Het hele politiek gebeuren is een spel, want de meesten geven niet echt om je, zij hebben alleen je stem nodig om aan die top te komen. Zodra de verkiezingscampagnes en voorbij zijn, wie ben je dan nog voor hen? Al hun mooie beloftes vergelijk ik met wolken die over een dorstig land drijven zonder regen te geven. Zij beloven veel, maar geven weinig.

Misschien vind je mij wat negatief, dat mag. Ongetwijfeld geloof ik dat er ook mensen in de politiek zitten die echt het beste met ons voor hebben. Maar, laten we eerlijk zijn, we weten dat de politiek de problemen, waar we mee te kampen hebben, niet kan oplossen. De problemen zijn nog nooit zo groot en ingewikkeld geweest als nu. Een mythe is: ‘Als je niet gaat stemmen dan gaat je stem naar de grootste partij’. Dat leerde je op school maar dat is een leugen. Een niet uitgebrachte stem is niet uitgebracht en gaat nergens heen. Maar ben je van plan om wel te gaan stemmen geef dan je stem aan een partij die haar politieke principes baseert op de Bijbel

Campagne betekent niet alleen verkiezingsstrijd maar betekent o.a. ook een verhoogd gedeelte van een schip. Mijn gedachten gaan uit naar het Evangelie van Lukas 5:3 waar we lezen dat de mensen zich van alle kanten tegen Hem opdrongen, want zij wilden horen wat Hij over God zou vertellen. Hij was als verloren onder hen en liep gevaar dat zij Hem onder de voet zouden lopen. Daarom vroeg Jezus aan Petrus of hij de boot van de oever wilde afduwen zodat Hij zijn boot kon gebruiken als een verhoogd gedeelte, een podium. Zijn podium had weinig gerieflijkheden maar Jezus had niet meer nodig om de menigte te bereiken. Zijn tegenwoordigheid was genoeg.

Figuurlijk gezien is elk podium een vissersboot. Net zoals de politieke leiders een podium gebruiken voor hun campagne om in de schijnwerpers te staan en hun praatje te houden in de hoop zoveel mogelijk vissen aan de haak te slaan, is het in ons christelijk evangelische wereldje niet anders. Ook daar wordt van het podium volop gebruikt gemaakt door grote bekende sprekers. Ook zij vinden het heerlijk om, via grote tv schermen in de schijnwerpers te staan. Ook zij gooien het aas uit in de hoop dat zij veel vissen (volgelingen) kunnen vangen. En zo is iedereen, op zijn manier, aan het ‘vissen’!

Jezus voerde voor Zijn bediening geen campagne. Hij wist voor wie Hij het deed! Slechts een vissersboot was voor Hem genoeg om Zijn Woord uit te dragen en het verspreidde zich als een lopend vuurtje waardoor velen tot Hem kwamen. Het is het Woord dat de mens in vuur en vlam zette. Door middel van vuur wordt iets aan het licht gebracht. God vraagt aan Jeremia: ‘Brandt mijn Woord niet als vuur?’ (Jer.23:29) Vuur spreekt van oordeel (Matth. 3:12; 2 Thess. 1:8). Aan het afvallige Juda uit de tijd van Jeremia werd door het woord van de profeet het oordeel aangekondigd. Dat oordeel zou hen als een vuur verteren. In veel christelijke conferenties wordt er uitgeschreeuwd naar God ‘kom met Uw Vuur’!!! Dit vuur wat zij vragen is niet het vuur zoals de Bijbel laat zien. Het vuur waar de Bijbel over spreekt heeft te maken met Gods oordeel en heeft niets te maken met, zoals velen geloven, de manifestaties die we zien in de kerk van vandaag! Manifesteren betekent o.a. iets aan het licht brengen, bekend maken, en dat is wat de Heilige Geest doet.

Heb je jezelf wel eens afgevraagd wie er op het podium staat? Welk aas zij gebruiken? Uit welk water zij vissen?Hartelijke groet,
Tjitske

home


Lees meer »