Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand
9e Jaargang nr.104 September 2016 | 5776


Gods waarschuwingen in de wind slaan!

“Omdat* jij, toen ik riep, hebt geweigerd,
omdat geen mens, toen ik mijn hand uitstak, er acht op sloeg,
omdat je al mijn raadgevingen hebt afgewezen
en niet hebt willen weten van mijn vermaningen...”
Spreuken 1:26-28 WB Vert.


Dagelijks worden we via de media bedolven onder de waarschuwingen met berichten over terroristische aanslagen, zinloos geweld, zelfmoordaanslagen, het toenemend geweld, enz. Ook de waarschuwingen omtrent het razend populaire Pokémon Go-spel waren de afgelopen weken niet van de lucht. Niet alleen jongeren maar ook volwassenen gaan helemaal op in dit (duivelse) spel. Zij zijn zich er niet van bewust wat de gevolgen en gevaren hiervan zijn.

Ook de natuur geeft steeds sterkere waarschuwingen af zoals klimaatverandering wat grote gevolgen heeft voor mensen, dieren en het weer. De afgelopen maanden werden we voortdurend gewaarschuwd met waarschuwingskleuren, zoals code oranje of code rood, om de impact van gevaarlijk weer aan te geven. In de maand Juni vielen er hagelstenen, zo groot als tennisballen, die aan Brabantse tuinders heel veel schade hebben gebracht. Velen onderschatten de kracht van de natuur, de Almacht van God en moeten erkennen dat zij machteloos staan tegen dit natuurgeweld.

Maar ook God waarschuwt, in Zijn grote barmhartigheid en genade, de mens en dit doet Hij door middel van Zijn Woord, door de wetten van de natuur, door Zijn dienaren, door de verkondiging van het evangelie maar ook door de moderne media! Hij roept zeer duidelijk zodat iedereen, die oren heeft, het kan horen! God verlangt ernaar dat Hij gehoord zal worden en dat men acht slaat op Hem en Zijn waarschuwingen. De God van Abraham, Isaäk en Israël begeert de bekering van de zondaars en niet hun ondergang. (2 Petr.3:9) De mensen, die al Zijn waarschuwingen, in de wind slaan, verworpen hebben als niet waardig, hebben geen excuus maar zullen er een hoge prijs voor moeten betalen.

Ook Paulus waarschuwt ons keer op keer om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld maar ons denken (dagelijks) te vernieuwen (Rom.12:2). Ons toeleggen om God-gelijkvormig te denken en niet langer wereldsgezind. Wereldsgezindheid is, dat er eigenlijk voor God geen plaats meer is. Uw hart is verdeeld. Hij is niet langer uw eerste liefde! ‘Verlies uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld. Als iemand de wereld liefheeft, woont de liefde van de Vader niet in hem ’ (1 Joh. 2:15 WB ).

Wanneer u gebroken hebt met de wereld zult u zich nooit thuis kunnen voelen in een omgeving die de geest ademt van de wereld, die vijandig staat tegenover God.


G'ds zegen Tjitskehome


Lees meer »