Woord v.d Maand verschijnt 1x per maand
7e jaargang nr.83 December 2014


Licht in de Duisternis


“Toen zei God: ‘Er moet licht zijn!’ En er was licht.
En God zag dat het licht goed was.
God scheidde het licht van de duisternis”
Genesis 1:3


Er moet licht zijn want zonder licht kunnen we niets zien. Licht is essentieel voor het leven op aarde want zonder licht is leven niet mogelijk! Licht produceert niet alleen vitaminen maar bevordert ook de groei. Licht geeft warmte. Licht is goed want het brengt scheiding tussen licht en duisternis. Door ‘Het Licht’ worden veel verborgen dingen aan het licht gebracht! Het loopt alweer tegen kerst en we zien dat velen weer ‘de boel oplichten’ maar toch in de duisternis blijven zonder dat zij het in de gaten hebben en zichzelf hierdoor misleiden. We weten ook dat ‘Het Licht’ niet bij iedereen welkom is en velen er lichtzinnig over denken. Aan de andere kant kun je jezelf afvragen waarom de mens, wanneer je hen over ‘Het Licht’ wilt vertellen zij, hierdoor zo snel lichtgeraakt zijn.

Het vieren van kerst met al zijn lichtjes – wat overigens door mensen is ingesteld en niet door God – heeft niets te maken met de geboorte van Yeshua maar vindt zijn oorsprong bij het heidense zonnewendefeest dat reeds eeuwenlang op dezelfde datum gevierd werd. Het was keizer Constantijn, die het vroege christendom met het heidendom vermengde en zijn verering van de zonnegod heeft ertoe geleid dat men kerstmis op 25 december, het populaire feest van “Sol invictus” (de onoverwinnelijke zon) ging vieren en daarmee rukte deze Romeinse keizer de Joodse Messias Yeshua niet alleen los van het Joodse volk om de Gemeente daardoor haar oorspronkelijke Joodse identiteit te ontnemen, maar hij koppelde Zijn geboorte nu ook nog aan een heidens feest!

Misschien zijn sommigen nu wat lichtgeraakt nu je dit leest maar het is van essentieel belang dat we in ‘Zijn Licht’ gaan wandelen en gewoon gaan doen wat God zegt en niet wat de mens heeft ingesteld. Want hoe zou jij het vinden wanneer men jouw identiteit zou ontnemen en jouw geboortefeest op een hele andere datum zou vieren of zou koppelen aan één of andere afgod?

God zei: “Er moet licht zijn” Yeshua zegt: ‘Ik Ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet in de duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten”. Joh.8:12 Gods liefde ( die zichzelf niet zoekt) is altijd op de ander gericht. Het is de liefde van God die zich om jou en mij bekommert omdat Hij niet wil dat de mens verloren gaat. Maar wat God wel van je verwacht is dat je Zijn liefde beantwoord. Liefde die niet terugkeert omdat ze niet wordt beantwoord is verspilde liefde die voorgoed in het eindeloze niets verdwijnt.

“G’d is Licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.Gods zegen,

Tjitske Meijer
home


Lees meer »