homeVrijheid in Christus

Mijn spreekbeurt duurt ongeveer 50 minuten.


Vrijheid is in de Bijbel een belangrijk thema en komt meer dan zestig keer voor. Al aan Mozes maakte God Zichzelf bekend als de God die vrij maakt. “Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft” Die lijn wordt doorgetrokken in het Nieuwe Testament, waar Jezus Zelf zegt: “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” Ook Paulus onderwijst ons vanuit zijn brieven dat we “tot vrijheid geroepen zijn”

Het zijn geweldige belovende woorden, maar tegelijkertijd roepen ze, bij velen van ons, wel allerlei vragen op. Wat betekent het concreet “vrijheid in Christus”. Ben je als christen automatisch vrij, of kun je als christen ook niet-vrij zijn? Kunnen we als vrije christenen gewoon doen en laten wat we willen?