home


De kracht van kwetsbaarheidMijn spreekbeurt duurt ongeveer 50 minuten.


Het is in onze maatschappij, waarin uiterlijke schijn onafhankelijkheid en snel leven de boventoon lijken te voeren, niet eenvoudig om ervoor uit te komen dat je een ander nodig hebt. Maar de werkelijkheid is dat we elkaar juist wel nodig hebben.

Soms wordt kwetsbaarheid zelfs op één lijn gezet met zwak en zielig. Zelden wordt het in verband gebracht met een houding van transparantie, waarvoor je kunt kiezen.

Kwetsbaarheid voor mij houdt in dat je kleur durft te bekennen. Het jezelf durven zijn, oprecht zijn, aangeven dat je iets niet kunt of weet,maar ook je emoties durven te delen.